Seuran toiminta - Föreningens verksamhet

Seuran tarkoitus on edistää ratsastajien tietoisuutta hevosten luontaisesta käytöksestä ja tarpeista. Seura pyrkii osoittamaan, että niin aloittelevat ratsastajat kuin jo kilpailevatkin ratsukot voivat tehdä eettisiä valintoja. 

Tutkittu tieto hevosista on viime vuosien aikana kasvanut valtavasti. TEL-seura pyrkii tuomaan tätä tietoa helposti saataville kaikille jäsenilleen.

Valveutuneet harrastajat ovat jo kiinnostuneet maasta käsittelystä, positiivisesta vahvistamisesta ja hevosen tunnetilojen huomioimisesta, mutta voisiko tätä nähdä jopa ratsastuksessa, ratsastuskoulussa tai kilpailuissa? Kyllä voi! 

Hevosen palkitsemiseen perustuvan kouluttamisen lisäksi TEL-seurassa ratsastetaan kehotietoisesti tasapainossa. Ratsailla pyritään huomioimaan oman kehon vaikutus hevoseen riippumatta lajista. 

Liittymällä seuraan, tuet tätä toimintaa.

 ***

Syftet med vår förening är att göra ryttarna mer medvetna om hästarnas naturliga beteende och behov. Vi vill visa att alla som sysslar med hästar, såväl nybörjare som tävlingsryttare, kan göra vissa etiska val.

Under de senaste åren har forskarna börjat intressera sig allt mer för hästarnas beteende. Föreningen TEL vill göra det möjligt för sina medlemmar att ta del av den senaste kunskapen inom detta område.

Många hästmänniskor är redan intresserade av markhantering, positiv förstärkning och principen om att ge akt på hästens känslotillstånd, men är det möjligt att inkludera allt detta även i ridningen, på ridskolorna och på tävlingsbanorna? Svaret är ja!

Inom TEL-föreningen satsar vi dels på utbildning som bygger på belöning av hästen, dels på balanserad, kroppsmedveten ridning. Idén är att ge akt på hur ryttarens kropp påverkar hästen, inom alla ridsportgrenar.

Genom att ansluta dig till vår förening understöder du denna verksamhet.